Hjärnan och gud

Ny forskning visar att vår hjärna tydligen är konstruerad så att den ska hitta på gud eller något annat övernaturligt som förklaring till sådant som vi inte förstår. Bland annat här kan man läsa om det.

Kommentarer

Kriisi sa…
Och till och med lite humor/attityd från redaktionen:

"Den amerikanska undersökningen visar naturligtvis inte om det finns en gud eller inte, bara att vi har lätt att tro på henne."
pni sa…
Kanske man då kunde säga att hjärnan är gud.
Anna sa…
pni: Ja, eller kanske man kan säga att mobiltelefonen är gud :-)
Swana sa…
Det här börjar förklara ett och annat...

För många hjärnskakningar som barn och dit for karriären som präst!

Och ta nu just prästerna Newton och Darwin! Newton fick ett äpple i skallen, Darwin fick väl småfåglar...
llaurén sa…
Och vem tror du det är som petat in den egenskapen i vår hjärna? Dvs om det där inte är Det Slutliga Beviset för Guds Existens (och per induktion, sålunda Det Slutliga Beviset mot Guds Existens [0]) så vet jag inte vad är. Eller kanske Gud har ett större tycke med att peta på nordamerikanska hjärnor.

[0] Tro är tillit trots bristen av faktabevis, dvs Gud existerar iom att vi tror på Gud. Finns faktabevis så ersätts tron med vetskap, och med det Gud. Poff. Liftarens Guide till Galaxen.