Maskinminnen

Via Progzilla podcast blev jag medveten om Memories of Machines, nära släkt med No-Man. (se/hör mera på youtube eller på Spotify)

Kommentarer